Gestalt Praktijk

Gestalttherapie gaat over “gewaarzijn” en “contact”. Gewaarzijn wordt tegenwoordig ook wel ‘mindfulness’ genoemd.

Ieder mens loopt in zijn leven schrammen op in contact met anderen of juist door het ontbreken van veilige en vertrouwde contacten. Gestalttherapie is gericht op het gewaar worden van het contact. Het proces van contact maken, contact vermijden of verbreken. Daarom wordt Gestalttherapie ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. In de gestaltbenadering staat HOE meer voorop dan WAT of WAAROM, de inhoud. Hoe ik kijk, hoe ik spreek, hoe ik beweeg, hoe ik me terugtrek geeft informatie over hoe ik contact maak met anderen of juist niet.

Ben je op zoek naar persoonlijke aandac…

Lees verder

Gestalttherapie gaat over “gewaarzijn” en “contact”. Gewaarzijn wordt tegenwoordig ook wel ‘mindfulness’ genoemd.

Ieder mens loopt in zijn leven schrammen op in contact met anderen of juist door het ontbreken van veilige en vertrouwde contacten. Gestalttherapie is gericht op het gewaar worden van het contact. Het proces van contact maken, contact vermijden of verbreken. Daarom wordt Gestalttherapie ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. In de gestaltbenadering staat HOE meer voorop dan WAT of WAAROM, de inhoud. Hoe ik kijk, hoe ik spreek, hoe ik beweeg, hoe ik me terugtrek geeft informatie over hoe ik contact maak met anderen of juist niet.

Ben je op zoek naar persoonlijke aandacht waarbij jouw ervaring centraal staat en jij nieuwe mogelijkheden wilt ontdekken? Je wilt aan de slag om verandering in je leven te brengen. Misschien wil je geholpen worden om te ontdekken wat je wilt veranderen. Wellicht heeft het met persoonlijke ontwikkeling of zingeving te maken.

Gestalttherapie is een praktische begeleiding om verandering in je leven te brengen te brengen zodat je met meer tevredenheid en voldoening leeft. Mensen ervaren psychische problemen wanneer het contact met de omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat contact te herstellen.

Volgens de gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt gestalttherapie ook wel “de psychotherapie van het contact” genoemd. Uitgangspunt is dat de mens een onlosmakelijk deel is van zijn omgeving die, gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Deze opvatting is anders dan van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Wanneer je voor gestalttherapie kiest zal je merken dat de therapeut niet alleen bij jouw problemen stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de wijze waarop je ze ervaart. Welke betekenis hebben ze in jouw leven? Hoe ga jij ermee om? De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan jouw gedachten. Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leer je opnieuw contact te maken met jouw beleving en op een creatieve manier met jouw problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is maar ook humoristisch en bevrijdend.

Lees minder

Openingstijden

  • Elke maandag 10.00 - 20.30 uur
  • Elke dinsdag 10.00 - 20.30 uur
  • Elke woensdag 10.00 - 20.30 uur
  • Elke donderdag 10.00 - 20.30 uur
  • Elke vrijdag gesloten
  • Elke zaterdag gesloten
  • Elke zondag gesloten

Locatie