Disclaimer

Healthy Life

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Healthy Life Noordwijk is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Healthy Life Noordwijk staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Healthy Life Noordwijk aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Healthy Life Noordwijk sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor of op andere websites.

Healthy Life Noordwijk heeft voor zover mogelijk alle rechthebbenden van de foto’s op deze website achterhaald. Mocht u desondanks foto’s tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en geeft u geen toestemming voor de publicatie hiervan, neemt u dan contact op via contact@healthylife-noordwijk.nl.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Stichting Destinatie Noordwijk en Noordwijkerhout is als volgt te bereiken:
Handelsnaam: Noordwijk Marketing
Postadres: Hoofdstraat 129, 2202 EX Noordwijk
Vestigingsadres: Hoofdstraat 129, 2202 EX Noordwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75045591
Telefoon: +31 (0)71 362 3887
E-mailadres: contact@healthylife-noordwijk.nl