Carola Landzaat

Praktijk voor Psychotherapie Carola Landzaat

Deze praktijk biedt psychotherapie aan kinderen, jongeren en hun ouders. Jong volwassenen tot 23 jaar zijn ook welkom.

De praktijk richt zich voornamelijk op de behandeling van de volgende klachten:

 • somberheid en depressieve klachten
 • angst- en paniekklachten (bij kinderen kan zich dit uiten in gedragsproblemen)
 • dwangklachten
 • perfectionisme
 • laag zelfbeeld, onzekerheid
 • klachten of problemen na een verlies of een ingrijpende levensverandering
 • steeds¬†op dezelfde manier in de problemen komen of vastlopen op school, werk, in relaties
 • identiteitsproblemen (niet goed weten wie je bent, wat je wilt, wie er bij je past)
 • stressklachten, uitputting en overbelasting
 • lichamelijk onverklaarbare¬†klachten
 • aan trauma gerelateerde klachten
 • gezinsproblemen
 • hechtingsproblemen
 • adoptieproblematiek

Locatie