Logopedie Sassenheim-Lisse

Logopediepraktijk Sassenheim en Lisse

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein.

Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. 

Locatie