Hermance Verloop

Hermance Verloop

Ervaringen die stress veroorzaken, blokkeren of vertragen de persoonlijke groei. Als coach / psychologe help ik `de blokkade op te heffen` in dit proces.

Hoe? Gesprekken / sessies van een uur eens in de week of één keer per twee weken:

  • overeenkomen wat de focus is
  • bewust worden welke copingmechanismen (manier van omgang) gerelateerd zijn aan de specifieke situaties
  • nieuwe strategieën aanleren en integreren.

Eenmaal bewust van ons gedrag, kunnen we nooit meer onbewust zijn! 

De sessies zijn er op gericht het persoonlijk functioneren te veranderen en of verbeteren hetgeen bijdraagt aan kwaliteit van leven. 

De eerste sessie is om elkaar te leren kennen en overeen te komen waarop te focussen voor de volgende sessies. 

Ik beschik over verschillende methoden. Eerst zoek ik met de cliënt uit wat zijn/haar leerstrategie is (auditief, visueel, tactiel of motorisch) om de methoden daarop toe te spitsen.

Locatie