LogoPlus Hanen ouderprogramma

LogoPlus Logopedie

Leren praten gaat niet bij elk kind vanzelf. Met het Hanen® Ouderprogramma word jij als ouder de krachtigste bron voor je kind om nieuwe woorden en zinnen te leren en zich makkelijker te uiten.

Praten doe je met z’n tweeën

Het Hanen® ouderprogramma Praten doe je met z’n tweeën is bedoeld voor ouders van jonge kinderen van 1 tot ca 5 jaar die niet of nauwelijks spreken en problemen hebben in de communicatie.

In een kleine groepssetting leren ouders tijdens zeven online bijeenkomsten praktische strategieën om hun kind op een natuurlijke manier nieuwe taal te leren tijdens alledaagse bezigheden.

Het Hanen® Ouderprogramma wordt gegeven door een Hanen® gecertificeerde logopedist. Deze leert je, stap voor stap, hoe je de belangrijkste bron wordt voor je kind om nieuwe taal te leren.

HET PROGRAMMA LEERT JE:

 • Alleda…
Lees verder

Leren praten gaat niet bij elk kind vanzelf. Met het Hanen® Ouderprogramma word jij als ouder de krachtigste bron voor je kind om nieuwe woorden en zinnen te leren en zich makkelijker te uiten.

Praten doe je met z’n tweeën

Het Hanen® ouderprogramma Praten doe je met z’n tweeën is bedoeld voor ouders van jonge kinderen van 1 tot ca 5 jaar die niet of nauwelijks spreken en problemen hebben in de communicatie.

In een kleine groepssetting leren ouders tijdens zeven online bijeenkomsten praktische strategieën om hun kind op een natuurlijke manier nieuwe taal te leren tijdens alledaagse bezigheden.

Het Hanen® Ouderprogramma wordt gegeven door een Hanen® gecertificeerde logopedist. Deze leert je, stap voor stap, hoe je de belangrijkste bron wordt voor je kind om nieuwe taal te leren.

HET PROGRAMMA LEERT JE:

 • Alledaagse bezigheden met je kind zo aan te passen dat je kind leert om beurt te nemen in een gesprek en zo het gesprek gaande te houden.
 • Het niveau en de stijl van communiceren van je kind te bepalen zodat je weet wat de volgende stappen in de ontwikkeling zijn voor je kind.
 • Te herkennen wat je kind motiveert om te communiceren zodat je weet hoe je een gesprek op gang kunt krijgen en houden.
 • Je kind te volgen in de communicatie zodat het zelfvertrouwen van je kind groeit en het zich uitgenodigd voelt om te communiceren.
 • Taal toe te voegen aan dagelijkse situaties zodat je kind nieuwe taal leert begrijpen en zelf kan toepassen als het daaraan toe is.
 • Voorlezen en spelen met je kind zo aan te passen dat het je kind helpt om nieuwe taal te leren.
 • Je eigen manier van praten met je kind zo aan te passen dat je kind je goed begrijpt en nieuwe woorden en zinnen kan leren.
 • Meer plezier te krijgen in praten met je kind.
 • Meer grip te krijgen op de spraak- en taalontwikkeling van je kind.

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang aantoont van vroege behandeling en het daarbij betrekken van ouders. Onderzoek laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend en verhelderend wordt ervaren. Door het gebruik van de Hanen® methode verbetert de interactie en communicatie tussen ouder en kind.

FILMOPNAMES

Het Hanen® Ouderprogramma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken. Bij de groepsbijeenkomsten krijgen ouders theorie aangereikt en kunnen ze op elkaars vragen en ervaringen reageren. Tijdens de huisbezoeken maakt de logopedist filmopnames van de interactie tussen ouder(s) en kind. Bij het terugkijken van de opnames worden de ouders gecoacht in het eenvoudig toepassen van de geleerde Hanen principes. Ouders ervaren de huisbezoeken als zeer toegankelijk, leerzaam en doeltreffend.

Lees minder

Prijzen

 • KOSTEN EN VERGOEDING
  Het Hanen® Ouderprogramma wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars, behalve DSW Zorgverzekeraar. Er is altijd een verwijzing van een arts nodig met vermelding “Specifieke behandeling volgens het Hanen Ouderprogramma”.

Locatie