Praktijk Pluspunt

Praktijk Pluspunt

Adviespraktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening van (jonge) kinderen, pubers en hun ouders.

Praktijk Pluspunt is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en hun ouders. 

Binnen de praktijk houd ik mij vooral bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren, die op enigerlei wijze vast (dreigen te) lopen in hun ontwikkeling. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook de begeleiding van hun ouders.

Ik heb ruime ervaring met onderzoek en behandeling van kinderen met gedrags en/of emotionele problematiek (zoals ADHD, autisme, angsten, psychosomatische problemen, depressie, selectief mutisme). Verder heb ik veel ervaring in het afnemen van onderzoek bij hoogbegaafde kinderen alsook bij minder begaafde kinderen.

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die van belang zijn voor de uitoefening van mijn beroep als GZ-psycholoog.

Locatie