Logopediepraktijk Voorhout

Praktijk voor logopedie voor zowel kinderen als volwassenen.

Logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. Om te spreken gebruik je je adem, stem, neus, tong en lippen. Tevens zijn horen, denken en begrijpen onmisbaar in de communicatie. Spreken is dus een ingewikkeld proces. De logopedist verleent hulp bij stoornissen in de communicatie bij kinderen en volwassenen op het gebied van: 

  • spraak
  • taal
  • adem en stem
  • afwijkend mondgedrag
  • eten en drinken
  • neurologische stoornissen
  • auditieve vaardigheden/ horen 

Wanneer er sprake is van een of meerdere van deze bovenstaande stoornissen, dan kunt u (of uw kind) bij onze praktijk terecht. 

Locatie