praktijk voor Integratieve kindertherapie

Praktijk voor integratieve kindertherapie

Kinderen kunnen om allerlei redenen vastlopen in hun ontwikkeling. In onze prestatiegerichte maatschappij hebben veel kinderen last van stress, overprikkeld raken, verslavingen, slaapproblemen of problemen in de omgang met leeftijdgenoten.

Sommige kinderen hebben ook nare ervaringen meegemaakt. Ze zijn gepest, ernstig ziek geweest of hebben dierbaren verloren.

Het vastlopen uit zich bij elk kind anders - afhankelijk van karakter en omstandigheden.

De meeste kinderen die aangemeld worden zijn tussen de 4 en 22 jaar oud. De integratief kindertherapeut maakt gebruik van een scala van behandelmethoden zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, gesprekstechnieken, EMDR therapie en mindfulness oefeningen. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek waarin u uitgebreid geïnformeerd wordt over de bevindingen tijdens de therapie en waarin u handvatten krijgt om het therapieresultaat te bestendigen.

Voor een EMDR behandeling zijn ook jongere kinderen en volwassenen welkom.

Locatie