Marije Lenos Orthopedagoog

Marije Lenos Orthopedagoog

Advies en begeleiding, intelligentieonderzoek en expert non-verbaal intelligentieonderzoek NT2 leerlingen.

Ouders

De orthopedagoog werkt samen met ouders en school in de zorg voor het kind. U kunt ook zelf direct  contact opnemen voor begeleiding, advies  of de afname  van een intelligentie-onderzoek bij uw kind.  

Scholen                       

Als orthopedagoog bied ik ondersteuning binnen het Passend Onderwijs. Begeleiding van leerlingen, ondersteuning of advies voor leerkrachten, individuele begeleiding, uitstroom- advies en intelligentieonderzoek. 

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan ondersteunend zijn als advies voor de juiste begeleiding of uitstroomadvies van een leerling.

Intelligentieonderzoek met de WISC voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar.

Non-verbale intellligentietest WNV-NL voor NT2 kinderen, ofwel kinderen met anderstalige achtergrond (nieuwkomers) of taalachterstand. 

Ervaring en expertise in afname WNV-NL en de NT2 doelgroep.

Onderzoek voor schoolniveau met behulp van de NiO.

Locatie